NaKOM.pl

0
37
 1. Pod pojciem Serwis w dalszej czci Regulaminu www.nakom.pl (dalej: Regulaminu) rozumie si witryn znajdujc si w sieci Internet pod adresem https://www.nakom.pl.
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptacj postanowie Regulaminu oraz zobowizanie do przestrzegania go.
 3. Uytkownikiem Serwisu (dalej: Uytkownikiem) moe zosta kada osoba posiadajca adres e-mail oraz aktywny numer telefonu polskiej sieci komrkowej, tzn. osoba bdca w stanie odebra i odczyta e-mail oraz sms wysany na podany przez siebie adres (numer).
 4. Uytkownikiem zostaje si w momencie pozytywnego zakoczenia procesu rejestracji.
 5. Uczestnictwo w Serwisie jest moliwe za porednictwem sieci polskich operatorw telefonii komrkowej: ERA, PlusGSM, Orange, Play.
 6. Wszelkie opaty w serwisie pobierane s wycznie z tytuu utrzymania dostpu do serwisu WAP i elementw tam dostpnych.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialnoci za niekompatybilno zawartych materiaw w serwisie WAP z aparatem Uytkownika oraz ewentualne jego uszkodzenie.
 8. Serwis jest wacicielem kont Uytkownikw.
 9. Jedna osoba moe posiada w Serwisie tylko jedno konto.
 10. Obsuga Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania lub zablokowania konta Uytkownika. W szczeglnoci konto Uytkownika moe zosta zablokowane w przypadku stwierdzenia amania przez Uytkownika zasad niniejszego Regulaminu. Zablokowanie konta oznacza uniemoliwienie dalszego korzystania z Serwisu.
 11. Uytkownik jest odpowiedzialny za swoje konto w Serwisie a w szczeglnoci za wszystkie dziaania przeprowadzone z jego uyciem. Uytkownik nie powinien udostpnia danych identyfikacyjnych swojego konta (nazwa uytkownika i haso) osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia naruszenia poufnoci tych danych, Uytkownik powinien jak najszybciej zgosi ten fakt Obsudze Serwisu.
 12. Serwis nie ponosi odpowiedzialnoci za zachowanie Uytkownikw.
 13. Waciciel Serwisu ma prawo wykluczy Uytkownika w przypadku nie przestrzegania przepisw prawa, dobrych obyczajw, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesw Waciciela.
 14. Stawka uywana w Serwisie nie jest faktyczn walut pienin lecz punktami do wykorzystania w obrbie Serwisu (1 z to 1 punkt).
 15. Kady zarejestrowany Uytkownik otrzymuje swj unikatowy link polecajcy, dostpny po zalogowaniu.
 16. Uytkownik otrzymuje prowizj od kadej poleconej osoby, ktra odwiedzi, zarejestruje si i aktywuje konto w Serwisie poprzez jego link polecajcy. Mechanizm ten wymaga wczonej obsugi cookies w przegldarce (obecnie niemal 100% wspczesnych przegldarek obsuguje cookies).
 17. Kady Uczestnik moe poleci dowoln ilo osb, tym samym zebra dowoln ilo punktw.
 18. Wszelkie punkty otrzymane przez uytkownika promocyjnie dopisywane s do salda promocyjnego.
 19. Za polecon osob (poleconego uytkownika) uwaa si takiego, ktry odwiedzi Serwis, zarejestruje si i aktywuje swoje konto.
 20. Zgromadzone rodki Uytkownik moe wykorzysta na pobranie elementw z serwisu WAP na telefon komrkowy lub przeznaczy na doadowanie konta komrkowego pre-paid.
 21. W dowolnym momencie Uytkownik moe zleci doadowanie swojego telefonu komrkowego pre-paid.
 22. Minimalna kwota doadowania wynosi 25z.
 23. Zlecenie doadowania moliwe jest wycznie ze rodkw zgromadzonych na promocyjnym saldzie Uytkownika.
 24. Zasilenie zostanie wykonane zazwyczaj w przecigu 2 a najpniej 7 dni roboczych od momentu zlecenia.
 25. W przypadku gdy realizacja doadowania nie moe zosta przeprowadzona w przewidzianym terminie Uytkownik zostaje o tym poinformowany drog e-mail’ow.
 26. Doadowanie odbywa si na normalnych zasadach elektronicznego doadowania danego operatora komrkowego.
 27. Uytkownikom serwisu nie przysuguje wypata rwnowartoci punktw w pienidzu lub wydanie w ich miejsce innych towarw.
 28. Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestnikw Serwisu w zakresie i celach zwizanych z Serwisem w oparciu o przepisy ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
 29. Rejestrujc si w serwisie uytkownik wyraa zgod na otrzymywanie wanych informacji technicznych oraz zmianach w serwisie (nie rozsyamy spamu).
 30. Reklamacje mog by zgaszane w formie pisemnej bezporednio u Waciciela Serwisu w terminie 30 dni od zaistniaej sytuacji.
 31. Postpowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postpowania reklamacyjnego Komisja droga e-mailowa powiadamia Uytkownika Serwisu.
 32. Uczestnikowi przysuguje prawo do dochodzenia nie uwzgldnionych roszcze w sdzie waciwym dla siedziby organizatora konkursu, po wyczerpaniu postpowania reklamacyjnego.
 33. Zastrzega si moliwo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany obowizuj od momentu ich wprowadzenia. Nie zaakceptowanie zmian oznacza niemono dalszego korzystania z Serwisu.
 34. Obsuga Serwisu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
 35. Niniejszy Regulamin dostpny jest pod adresem https://www.nakom.pl/regulamin.html

Copyrights © www.nakom.pl   |   All rights reserwed.